Не работи плеерот? Пуштете го радиото преку вашиот омилен плеер:

Windows Media Player

Winamp/VLC media player
Водител